SANCTA MARIA COLLEGE
Louisburgh Co. Mayo

 

       

 

Our Mission Statement

Sancta Maria College is a voluntary Catholic secondary school under the trusteeship of CEIST whose core values are inclusive of the Mercy philosophy of education.
We welcome, care for and support all within the school community through the promotion of
  • Respect
  • Being just & responsible
  • Quality teaching and learning
  • An inclusive community
  • Life-long learning

Ráiteas Misean na Scoile

Is meánscoil deonach Caitliceacha é Coláiste Sancta Maria atá faoi iontaobhaíocht CEIST atá bainte go mór le fealsúnacht oideachais ‘Ord na Trócaire’.
Tuigimid fáilte, cúram agus tacaíocht do chách taobh istigh de phobal na scoile trí

  • Meas
  • Cóir agus freagracht
  • Múinteoireacht agus foghlaim d’ardchaighdeán
  •  Pobal na scoile uile aontaithe
  • Foghlaim fad-téarmach


 

Back to HomePage

 

Sancta Maria College, Louisburgh
Tel: 098 66342 Fax: 098 66570 Email: sanctamc@iol.ie