SANCTA MARIA COLLEGE
Louisburgh Co. Mayo

 

       

Mar leas príomhoide ba mhaith liom fáilte a chur roimh chách chuig an suíomh idirlín seo.  Tá na scoláirí lárnach inár gcuid gnáth imeachtaí.  Mar gheall ar sin, creidimid go bhfuil an fhoghlaim mar chroí sa scoil seo agus beidh ár scoláirí in ann ag cur leis go hiomlán chuig an tsochaí.

Cuireann an fhoghlaim cur chuige chomhoideachais, béim ar chomhdheiseanna do chách agus bíonn sí solúbtha i gcomhthéacs na hathruithe sa tsochaí.  Bímid á ghríosú, meas a bheith acu ar a chéile agus mar gheall ar sin tarlaíonn an fhoghlaim mar thaithí cómhalairt.

Ullmhaímid scoláirí do na scrúdaithe stáit. Freastalaímid orthu agus treoraímid iad taobh istigh d’atmaisféar deas nádúrtha chun deis a thabhairt do na scoláirí sin, a gcumas is fearr a fháil sna scrúdaithe.  Chomh maith leis sin tugaimid misneach do scoláirí a bheith lán pháirteach sna healaíona agus i gcúrsa spóirt.  Glacann ár gníomhaíochta seach-curaclaim leathan, ról bunúsach le linn saol na scoile; ar an bpáirc imeartha, ar an stáitse, ag plé le  díospóireachtaí, tionscnamh na Scoileanna Glasa nó imeachtaí eile.  Gheobhaidh tú do nithe, cibé rud atá sé.  Tá neart craobh buaite ag an scoil seo le blianta beaga anuas leis an bpeil ghaelach, an sacair agus an eitpheil.  In a measc tá an léig Chonnachta,  teideal ón gcraobhchomórtas sacair agus tá Craobh Eitpheile na hÉireann buaite againn faoi dhó.  Tá Craobh na hÉireann againn chomh maith sa díospóireacht agus in óráidíocht phoiblí.  Is rí léir go bhfuilimid an-bhródúil as ár ngradaim uile, ach tá díriú faoi leith againn ár an ról lárnach atá bainte leis na scoláirí agus iad taobh istigh de thimpeallacht na scoile.


Tá atmaisféar cairdeas, bródúlacht agus chomhoibriú go soiléir i measc na scoláirí atá follasach ó lá go lae.  Tá an iliomad deiseanna do scoláirí a gcumas a léiriú agus molann an scoil rannpháirtíochta mar ghné atá tiomanta do dheiseanna a chothú.
Arís, ba mhaith liom fáilte mhacánta a chur roimh gach duine atá ag baint úsáide as an suíomh idirlín seo, agus tá súil agam go n-aimseoidh sibh an t-eolas atá oiriúnach duit ar do shlí tríd na leathnaigh seo.

Finola Foy

 

 

 

Back to HomePage

 

Sancta Maria College, Louisburgh
Tel: 098 66342 Fax: 098 66570 Email: sanctamc@iol.ie